...

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است!... شاید بزودی نوشتم...شاید! پ.ن:سه ساعت وقت گذاشتم و نوشتم ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 9 بازدید

مه!

اینها تصاویر یک بعدازظهر مه گرفته  پاییزی در شهر دوددودی خودمان است اول با پویان نشستیم پشت پنجره هی نگاه ... ادامه مطلب
/ 64 نظر / 11 بازدید
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
4 پست