پست های ارسال شده در آدر سال 1389

...

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است!... شاید بزودی نوشتم...شاید! پ.ن:سه ساعت وقت گذاشتم و نوشتم ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 9 بازدید