پست های ارسال شده در آبان سال 1389

مه!

اینها تصاویر یک بعدازظهر مه گرفته  پاییزی در شهر دوددودی خودمان است اول با پویان نشستیم پشت پنجره هی نگاه ... ادامه مطلب
/ 64 نظر / 11 بازدید