پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

این روزها

 زائران دست خدا همراهشان                  من همین اینجا زیارت می کنم  من همین اینجا توی چشمان تو                                             حضرت عشقو زیارت می کنم پسرکم; ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 12 بازدید